loading

Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації КП «Сучасне місто» здійснюється за результатами розгляду інформаційного запиту

В КП "Сучасне місто" з метою виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" та нової редакції Закону України "Про Інформацію" визначено розвпорядника публічної інформації, до якого можна звернутися за адресою : майдан Павлівський, 4.

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Для подання запиту на отримання публічної інформації громадяни можуть звернутися до фахівця щодня, крім вихідних та святкових днів, з 9:00 до 18:00 (в п'ятницю та передсвяткові дні до 16:45), перерва з 13:00 до 13:45.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу: 61003, м. Харків, майдан Павлівський, 4 На конверті вказати «Публічна інформація».
В КП «Сучасне місто» з приводу публічної інформації також можна звернутися:
1) за телефоном: 725-36-85;
2) на електронну пошту: suchasne-misto@ukr.net, kpmoderncity.kharkov@gmail.com.
Письмовий запит подається в довільній формі.
Запит на інформацію повинен містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у розпорядника публічної інформації КП «Сучасне місто» або завантажити за посиланнями в кінці цієї сторінки. Зазначені форми мають стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання.
У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

ФОРМИ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ ТА ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУРИ ПОДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ЗАПИТУ

ФОРМА ЗАПИТУ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ФОРМА ЗАПИТУ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ФОРМА ЗАПИТУ ДЛЯ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ІНСТРУКЦІЯ
Зазначені вище форми запитів на інформацію так само можна отримати у розпорядника публічної інформації КП «Сучасне місто» за адресою: майдан Павлівський, 4, щодня, крім вихідних та святкових днів, з 9:00 до 18:00 (в п'ятницю та передсвяткові дні до 16:45), перерва з 13:00 до 13:45.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Згідно Закону "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Згідно зі статтею 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії або бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України
image description

Часті запитання

На цій сторінці Ви можете ознайомитися з усіма питаннями, які можуть виникнути у вас в ході роботи.

Список запитань